Условия за връщане

Потребителят може да върне закупена стока без да посочвате причина за това в рамките на 14 дни от получаването на продукта. За тази цел ТРЯБВА да са спазени следните условия:

Продуктите трябва задължително да са в същото състояние, в което са получени:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена, счупена или използвана).
 • Запазена оригинална опаковка и етикети.
 • Запазена разписка за пощенски паричен превод, издадена от куриера за платената стойност на поръчката /а не на куриерската услуга/
 • Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.
 • Клиентът изпраща стоката обратно до адреса на търговеца като посочва следните данни:

Дилмеа ООД,
тел: 0896155020
гр. София,
офис на Спиди – Дървеница (с опция преглед),
основание: – „връщане на поръчка № ………. /…………………г.“

Възстановяване на платената за стоката сума, без разноските за курирската услуга,  се извършва в срок от 3 (три) дни от приемане на стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във формуляр за упражняване на правото на отказ от договора изпратен на следния имейл:

Потребителят трябва да попълни следното приложение „Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“.

„Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора“

До: „Дилмеа“ ООД
град София 11618,
Телефон: 0896155020
Електронен адрес: orders@deltimabg.com

С настоящото аз, ………………………………………………. (пълни имена на Потребителя), с адрес ………………………………………..…………………………………., с телефонен номер ……………………………………………, имейл: ..……………………..………………., се отказвам от сключения от мен договор за онлайн-продажба на следната/-ите стока/-и: ………………………………….……………, с номер на поръчката …………………., с дата на поръчката ……/……/……….. (ден/месец/година).

Желая сумата, заплатена като цена на закупената стока, да бъде възстановена по следната банкова сметка:

 • Титуляр……………………………………………………………………………….
 • IBAN …………………………………………………………………………………..
 • Банка ……………………………………………………………………………………..

Дата: ……/……/……….. (ден/месец/година)“

След получаване на подадения Стандартен формуляр на email-адреса за кореспонденция на Дружеството, Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава получената заявка за връщане на стоката. Всички останали условия, изброени по-горе, се прилагат и в този случай.

2) Специални условия за връщането на някои видове стоки

 • Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя.
 • Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект.
 •  Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект.